I KNOW THEIR NEED , ART IS IN THE AIR …

One call and I invite them to my Studio. They bring me their Art that has been there parents or other relatives.

Art they no longer want to se in their home or company!

I appraiser the Artwork and get back to them with in a week and always great talk with after work.

Yes I am an Art dealer and I am a Appraiser with Art, it’s a joy!

#Art

I ASK YOU AGAIN!

If we can bring that knowledge to a wider set of people I think, hope and wish that culture and art will stay as a topic we always work with in our cities, to make them more interesting for everyone that visit our place on earth!

Where do you stand in this topic, is culture and art something you like to talk about?

Wish to hear from you!

#art #politics #news

I KNOW BUT I FIND IT HARD TO TELL

When it comes to know about how terms for the Artists is in Sweden I work with art.So for me it´s a topic for me at least every week look around and ask what is happening.

In Sweden we change the political part to rule Sweden from Alliansen to Socialdemokraterna. And of course the debate is who is in charge for the different Culture events in Northen Sweden? And can we not hear how the artists are nearly crying when the money takes from them?

As an culture politician for the Alliansen and Folkpartiet since 2015. I would like to lift the question to the people who work with art every day. How can we make a change by open up our knowledge of everyday work to make culture and art more visual to everyone?

If we can bring that knowledge to a wider set of people I think, hope and wish that culture and art will stay as a topic we always work with in our cities, to make them more interesting for everyone that visit our place on earth!

Where do you stand in this topic, is culture and art something you like to talk about?

Wish to hear from you!

#art #politics #news

SAMTIDSKONST ?

Jag vet att det är tufft att lära sig allt, men de flesta vill i alla fall känna till mycket. Nu är det många som vill veta mycket om konst , det ska byggas ett kulturhus i Skellefteå och konsten kommer att få sig en utmaning på många nivåer!

Samtidskonsten har i dag ett dilemma – den är inte allas egendom för alla har inte upplevt den, men den är inte heller så pass okänd så nyfikenheten finns där.

Jag vill lyfta några uttryck / metoder som vidgar samtidskonsten, som jag möter under en vecka:

Gatukonst  – Det är obeställd konst, i din närhet. Det är de som bor där , du och jag som tar ansvar för den offentliga utsmyckningen. Det kan vara två gjympadojor hänger över en gammal elledning.

Graffiti – Text tillsammans med bilder som i konstnärligt syfte , uppförts på väggar av sådana som du och jag

Jordkonst – Monumentala skalor där det konstnärliga resultatet har ett intresse för ett naturligt förlopp. Geologi, platser och icke platser. Presenteras oftast med fotografi eller film pga av verkens storlek

Konceptkonst  – Idén är i fokus i stället för objektet, materialet och det estetiska övervägandet.

Videokonst  – Rörliga bilder skapade med en digital eller analog inspelningsutrustning som spelfilm eller animering, dokumentation eller annat.

Jag vet att det är kort, men jag lovar att återkomma med tips om konstnärer!

Market och Supermarket – på håll!

Till veckan öppnar Market och Supermarket i Stockholm, jag ska inte åka dit. Jag har varit på dem i många år och jag känner att det är bäst att ta en paus och bevaka tillställningen på håll. Jag kommer nämligen att vara en skrivande Konstkommunikatör och med olika medier bevaka konstmässorna från bilen. Så håll i er här kommer en Konstkommunikatör med den kritiska blicken för konstens överlevnad!